Om Idé A Drottninghög

Bakgrunden till starten av Idé A Drottninghög hittar vi i Helsingborgs biblioteksplan från mars 2007. Planen resulterade i olika handlingsplaner. Ett huvudspår blev att förvaltningarna skulle arbeta tillsammans, över förvaltningsgränserna, för att skapa en självklar mötesplats på Drottninghög.

Tjänstemän från olika förvaltningar bildade en arbetsgrupp för att tillsammans med projektledaren Saul Sagnia planera arbetet på Idé A. Det finns även en styrgrupp där förvaltningschefer, stadsbyggnadsdirektören och en representant från Helsingborgshem ingår.

Integrationsenheten på utvecklingsnämndens förvaltning arbetar med IdéA på uppdrag av de förvaltningar som samarbetar i projektet. Projektägare är kulturförvaltningen.

Förebild från London

Förebilden kommer från stadsdelen Tower Hamlets i London. Där förde de vanliga biblioteken en tynande tillvaro och besökarna uteblev. Istället satsade man på nya, moderna bibliotek – så kallade Idea stores. Bibliotekets traditionella tjänster kombinerades med ett utbud som besökarna i närområdet ville ha. Besökarna strömmade till biblioteken och hela stadsdelen fick ett lyft.

Nu lyfter vi fram Drottninghög på samma sätt genom att ta vara på all den kreativitet och det engagemang som finns i bostadsområdet. Tanken är att verksamheten ska formas i takt med stadsdelens behov.

Målet är att tillsammans med boende och aktörer på Drottninghög utveckla en mötesplats som bidrar till att stadsdelen utvecklas positivt.

Lyckas vi lika bra som i London kan Idé A få efterföljare även i andra stadsdelar i Helsingborg.

Medborgardialog

Idé A är ingen färdig verksamhet. Den bärande idén är att allt som sker ska formas av och med de boende själva.

Hösten 2011 genomfördes en medborgardialog med drottninghögsborna för att ta reda på vilka önskemål de har. Ett samlingshus för alla åldrar stod högt på mångas önskelista. Den idén håller man nu på att förverkliga på Drottninghögs bibliotek.

Projektarbetsgrupp

Saul Sagnia, Projektledare, utvecklingsnämndens förvaltning

Anna-Carin Mortenlind, projektsamordnare, enhetschef Uppdrag Integration, Utvecklingsnämndens förvaltning

Madeleine Lindkvist, utvecklare, Vård och Omsorgsförvaltning

Mee Årefors, bibliotekarie, kulturförvaltningen

Ernest Horvat, vaktmästare, skol- och fritidsförvaltningen

Cecilia Warntoft, rektor Drottninghögsskolan

Lisa Johansson, mobila teamet, socialförvaltningen

Katarina Carlsson, planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen

Chappe Pettersson, förvaltningschef, Helsingborgshem

Lars Olsson, enhetschef Fritids Helsingborg

Stefan Johansson, skol- och fritidsförvaltningen

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?