Kalifondia

Du som är mellan 16-25 år kan söka för pengar i Kalifondia för att genomföra öppna aktiviteter eller projekt. Detta betyder att alla inom målgruppen ska vara välkomna att delta. Det kan vara en kurs, workshop, konsert, tävling eller något annat du tycker är kul.

Kalifondia är ett engångsbelopp på max 5000 kronor. Efter avlutad aktivitet måste du redovisa för de pengar du fått – spara kvitton!

Kriterier för att få ansökan godkänd

  • Du som ansöker måste vara folkbokförd i Helsingborgs kommun.
  • Du som ansöker måste vara mellan 16 till 25 år.
  • Pengarna får inte gå till lön eller uppehälle.
  • Aktiviteten ska vara drog- och alkoholfri.
  • Aktiviteten ska genomföras på Mötesplats Kalifornia eller på annan plats i Helsingborg.
  • Aktiviteten ska genomföras inom en tidsram.
  • Aktiviteten ska vara öppen. Det betyder att alla inom målgruppen 16-25 år ska vara välkomna att delta.
  • Godkända ansökningar ska i efterhand redovisas med kvitton.

Frågor?

Vid frågor om Kalifondia kontakta Kerstin Bengtsson:
kerstin.bengtsson@helsingborg.se