Hx − Helsingborgs härligaste sommarfest!

Två glada unga kvinnor med solglasögon.

Hej bästa föreningar! Helsingborgs härligaste sommarfest är tillbaka i stan! Hx-festivalen går av stapeln 30 juni−1 juli 2023. Vi behöver säkerhetspersonal. Nu undrar vi om er förening skulle vara intresserad av att arbeta med oss under dessa dagar, dels för att utöka föreningskassan, dels för att få vara med och hjälpa till att skapa en sann publikupplevelse för besökarna.

Ni är viktiga byggstenar! Idag är vi i behov av säkerhetspersonal. Vi blir en rejäl säkerhetsorganisation som leds av en säkerhetsansvarig i samråd med Liveside Security.

Nedan kan n läsa en beskrivning av de olika rollerna, dock bestäms positionering i samråd av säkerhetsansvarig.

Dikespersonal

Dikespersonalen arbetsleds av dikeschefen och har i uppgift att skydda publiken från att skadas i samband med konsert. Det innebär att säkerställa att ingen i publiken kläms mot scenstaketet, att förse publiken med vatten, att lyfta de som behöver hjälp över scenstaketet och vara uppmärksam på oönskat beteende i publiken.

Trygghetspersonal

Trygghetspersonalen arbetsleds av gruppchefen på området och har i uppgift att röra sig runt på festivalområdet och skapa trygghet för besökarna. Trygghetspersonalen används för att stärka bemanningen i anslutning till scener eller andra platser där det behövs. Rollen som trygghetspersonal handlar om att lyssna, lukta och titta efter de saker eller beteende som kan utvecklas till en risk och därefter rapportera eller åtgärda detta. Det handlar även om vara uppmärksam på besökarnas beteende. Rör sig stora folksamlingar mot en viss del av festivalen? Finns det människor som gjort sig illa eller inte kan ta hand om sig själva? Var även uppmärksam på de temporära installationer som gjorts för festivalen, till exempel om det finns lösa kablar med risk för kortslutning eller stötar och vattenslangar/kablar som besökare riskerar snubbla på.

Trafikvärd

Trafikvärdens uppgift är att bemanna en plats, till exempel infarten till ett område. Värden kan exempelvis ha till uppgift att flytta ett mobilt trafikhinder när behöriga fordon ska köra in till en plats. Andra uppgifter kan vara att hålla koll på trafikflöden och rapportera in eventuella problem.

Om ni har möjlighet att jobba med oss under sommarens Hx-festival så hör av er till oss så snart ni kan! Hoppas att detta låter intressant och att ni blir lika taggade inför sommaren som vi är!

Om uppdraget

Åldersgräns: 18+.

Språk: Svenska.

Ersättning/arvode: Arvode utgår med ett så kallat föreningsbidrag som föreningen fakturerar efteråt. Detta baseras på antal personer samt antalet jobbade timmar. Det är 75 kronor per person per arbetad timme tillfaller föreningen.

Datum: 30 juni och 1 juli.

Tider: Dag – och kvällsskift.

Plats: Helsingborg.

Kontakt

Yana Efternamn Kornyeva.

E-post: yana.kornyeva@helsingborg.se.

Webbplats: hx.se.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.