Kommun och politik

Här kan du få reda på hur kommunen fungerar och hur besluten blir till. Du kan bland annat läsa om stadens vision, hur skattepengarna används, när fullmäktige sammanträder och hur du kontaktar folkvalda. Du får också veta hur du jämför kommunal service, hur du lämnar synpunkter till oss samt hur du kan kontakta myndigheter eller få information vid en kris.

Kontakta Helsingborg kontaktcenter

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?