Vision Helsingborg 2035

Vision Helsingborg 2035 ger en riktning för hur livet i Helsingborg ska se ut år 2035.

Vi helsingborgare har en gemensam framtid och visionen Helsingborg år 2035 pekar ut riktningen. För att nå vår vision behöver vi veta vilka risker, möjligheter och hot som vi möter längs vägen. Detta gör vi genom att varje år ta fram en trend- och omvärldsanalys. Läs mer om trend- och omvärldsanalysen.

Det här är visionen

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?