Engagera dig!

Vill du förbättra Helsingborg genom olika förslag, eller är du intresserad av att skapa något eget som gör staden lite trevligare? Kanske vill du engagera dig för dina medmänniskor eller påverka politiken? Här kan du läsa vilka sätt du kan engagera dig på.