Helsingborgsförslaget – för dig som har förslag på hur Helsingborg kan utvecklas

Helsingborgsförslaget ger dig möjlighet att presentera en idé eller ett förslag om hur vi kan utveckla Helsingborg. Om tillräckligt många helsingborgare gillar ditt förslag skickas det vidare till stadens politiker. Du kan även läsa förslag från andra helsingborgare och välja att stödja deras förslag. 

Alla som är folkbokförda i Helsingborgs stad kan lämna förslag på hur platsen Helsingborg och stadens verksamheter kan utvecklas eller förändras. Ditt förslag publiceras på stadens webbplats och ligger kvar där under 90 dagar. Om hundra helsingborgare stöttar ditt förslag skickas det vidare till stadens politiker.

Du kan även se förslag som andra helsingborgare har skickat in, lämna en kommentar och stödja förslag som du gillar.

Lämna ett Helsingborgsförslag.

Se alla Helsingborgsförslag.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?