Krångelombudsmannen

Har du upplevt onödigt krångel i din kontakt med Helsingborgs stad? Då kan du kontakta stadens krångelombudsman, som har i uppdrag att minska regelkrångel som drabbar dig som invånare.

Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Krångelombudsmannen arbetar med att initiera utveckling kring det som invånare och företagare i Helsingborg upplever som krångligt. Det är du som avgör vad som är krångel. Krångelombudsmannen arbetar för att hitta och åtgärda krångel i alla stadens verksamheter.

Här kan du se alla inkomna krångel.

Är det krångel?

Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter eller använd formuläret nedan för att kontakta krångelombudsmannen.

You must confirm you're not a robot.

Observera att de uppgifter som du lämnar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att krångelombudsmannen ska kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när ärendet är avslutat. Läs mer om hur Helsingborgs stad hanterar dina personuppgifter på helsingborg.se/personuppgifter.