Nationella minoriteter

I Helsingborg ska de nationella minoriteterna synas, höras och ha inflytande över de frågor som berör dem. Helsingborgs stad ska bidra till att stärka de nationella minoriteternas identiteter genom att satsa på områden som utbildning, äldreomsorg och kultur. 

I Helsingborg bor personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna, det vill säga judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är ursprungsfolk i Sverige och alla de nationella minoriteterna har historiskt långvariga band till Sverige. En nationell minoritet har även ett eller flera särdrag som skiljer dem från majoritetsbefolkningen. Särdragen kan vara religiösa, språkliga, traditionella eller kulturella.

Varje människa avgör själv om han eller hon tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Minoriteters rättigheter

Om du tillhör en nationell minoritetsgrupp har du rätt att få information och vara delaktig i beslut som berör den minoritetsgrupp som du är en del av. Du har också rätt att bevara och utveckla ditt språk och din kultur, bland annat genom kommunens modersmålsundervisning och kulturstöd.

Helsingborgs stad ska bidra till att stärka de nationella minoriteternas identiteter genom att satsa på områden som utbildning, äldreomsorg och kultur. Här hittar du Helsingborgs stads program för att tillgodose nationella minoriteters rättigheter (242,85 kB).

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ansvaret att samordna och följa upp minoritetspolitiken i Sverige.

Webbplatsen minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. På minoritet.se finns information om Sveriges minoritetsåtaganden, aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län. Gå till webbplatsen minoritet.se.

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige

Det finns fem minoritetsspråk i Sverige: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli och kommunerna har ett ansvar för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Vad säger lagen?

På minoritet.se hittar du Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk hänvisas till språklagen (SFS 2009:600).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.