Modersmålsundervisning i grundskolan

Om ditt barn går i grundskolan eller den anpassade grundskolan, årskurs F–9, och ni pratar ett annat modersmål än svenska hemma kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap i modersmålet och om sin kulturella bakgrund.

Vill du översätta sidan?/Would you like to translate this page?

For information in other languages, please use the translation option. Click on the globe icon at the upper right corner on this page.

Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan och den anpassade grundskolan

Anmälan är öppen 1 januari – 31 maj och fram till 25 augusti för dig som börjar förskoleklass.

Anmälan gäller med start kommande läsår.

Du behöver bara göra anmälan till modersmålsundervisning en gång. Anmälan gäller tillsvidare under hela grundskoletiden. Du behöver inte göra någon ny anmälan om barnet byter skola.

Till anmälan i e-tjänsten

Vem har rätt till undervisning i modersmål i grundskolan?

Ditt barn har rätt att få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Barnet har grundläggande kunskaper i språket

Adopterade barn som har ett annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket.

När det finns fem elever i kommunen som uppfyller rätten till modersmålsundervisning så startas undervisningen i det språket om det finns en lämplig lärare.

Elever har endast rätt till undervisning i ett modersmål i taget. Undantag gäller för de barn som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet. De kan få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl.

Kontakta rektorn på ditt barns skola om du vill veta mer om modersmålsundervisning.

Starkare rätt till modersmålsundervisning för minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska användas dagligen i hemmet eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

För att det ska bli undervisning i ett nationellt minoritetsspråk räcker det att en elev är anmäld till språket. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.