Grundskola

I Helsingborg kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara en kommunal eller fristående skola.

Det finns ett 60-tal grundskolor i Helsingborg varav cirka 35 ingår i Helsingborgs stads skolor, som kommunen driver i egen regi. Omkring 20 grundskolor är fristående skolor och drivs av andra än kommunen, till exempel ett bolag, en stiftelse eller en förening. Grundskolorna i Helsingborg har olika profiler och pedagogiska inriktningar.

Samtliga skolor följer skollagen och grundskolans läroplan där det står vilket uppdrag grundskolan har och vilka mål och riktlinjer som man ska arbeta efter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?