Läsårstider och lov

Här hittar du tider för när skolorna i Helsingborgs stads skolor har lov och andra lediga dagar. Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om hur läsåret för de kommunala skolorna i Helsingborg ser ut.

Läsåret, som börjar i augusti och slutar i juni, ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Studiedagar och annan ledighet

Det kan finnas skillnader mellan skolorna för hur ledigheter, lov, studiedagar och andra dagar då eleverna är lediga, ser ut. Varje skola har exempelvis kompetensutvecklingsdagar för sin personal och då är eleverna lediga. Vid terminsstarten informerar skolan om när dessa dagar infaller. Titta i Unikum (grundskola) eller Itslearning (gymnasieskola) om du undrar över skolans lediga dagar. Du kommer åt båda via skolportalen.

Du kan också ta kontakt direkt med din skola.

 

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

 • terminsstart för grundskolan måndag 16 augusti
 • terminsstart för gymnasieskola måndag 16 augusti
 • höstlov måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
 • terminsavslutning för grund- och gymnasieskolan tisdag 21 december

Vårterminen 2022

 • terminsstart för grundskolan tisdag 11 januari
 • terminsstart för gymnasieskolan tisdag 11 januari
 • sportlov måndag 21 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
 • påsklov måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
 • lovdag måndag 10 januari, fredag 27 maj
 • terminsavslutning grundskolan fredag 10 juni
 • terminsavslutning gymnasieskolan fredag 10 juni. Information om Student 2022.

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022

 • terminsstart för grundskolan måndag 15 augusti
 • terminsstart för gymnasieskolan och International School måndag 15 augusti
 • höstlov måndag 31 oktober – fredag 4 november (vecka 44)
 • terminsavslutning för grundskolan onsdag 21 december
 • terminsavslutning gymnasieskolan torsdag 22 december

Vårterminen 2023

 • studiedag grundskolan och gymnasieskolan måndag 9 januari
 • terminsstart grundskolan och gymnasieskolan tisdag 10 januari
 • sportlov måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
 • påsklov måndag 3 april – torsdag 6 april (vecka 14)
 • lovdag fredag 19 maj
 • lovdag måndag 5 juni
 • terminsavslutning för grundskolan fredag 9 juni
 • terminsavslutning för gymnasieskolan fredag 9 juni