Trygghet och trivsel

En sak som alla föräldrar är oroliga för är mobbning. Säkert också du. Inom Helsingborgs stads skolor har vi nolltolerans mot mobbning och vi arbetar också med Olweus, den metod i världen som gett bäst resultat när det gäller att minska mobbning på skolor.

Helsingborgs stads skolor består av drygt 80 förskolor, 35 grundskolor och sju gymnasieskolor. Inom grundskolan och gymnasieskolan erbjuder vi även särskoleutbildning. Hos oss kan du gå i skolan hela vägen – från förskolan till studenten. Detta är vi ensamma om Helsingborg. Du kan dessutom alltid räkna med oss. Vi kommer alltid att finnas.

Vi har nolltolerans mot att inte trivas

Ditt barn ska trivas i skolan. Det ska känna sig tryggt tillsammans med oss och med sina kompisar och pedagoger. Hos oss är det en självklarhet. Dessutom är det en förutsättning för lärandet.

Att ditt barn inte får vara med och leka, inte får kompisar eller ännu värre saker, är något vi aldrig finner oss i. Helsingborgs stads skolor har nolltolerans mot mobbning. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Så arbetar vi för att motverka mobbning

Helsingborg stads skolor arbetar ständigt för att skapa trygga miljöer. Alla våra förskolor och skolor har en likabehandlingsplan, där varje förskola och skola berättar vad de gör för att deras barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade. I grundskolan arbetar vi dessutom med ett särskilt program för att bekämpa mobbning och kränkande behandling. Metoden heter Olweus och är det program i världen som gett bäst resultat när det gäller att minska mobbning på skolor. Olweus går ut på att göra om skolmiljön på ett sätt som gör att det inte längre är lika lätt att mobba någon annan. Inom Helsingborgs stads skolor är alla anställda på skolorna utbildade i Olweus metodik. Både föräldrar och barn finns också med i programmet där de tillsammans med skolan arbetar för en trygg och trivsam skolgång.

Hör av dig till ditt barns förskola eller skola om du vill veta mer.

Läs mer om Olweusprogrammet.

Individuell utvecklingsplan ger trygghet för ditt barns utveckling

Hos oss har varje barn en individuell utvecklingsplan, en IUP. Modellen för IUP är densamma för alla Helsingborgs stads skolor. Syftet med utvecklingsplanen är att vi ska kunna följa alla barn under hela skoltiden hos oss. När ditt barn börjar grundskolan, eller byter skola inom de kommunala skolorna, följer planen enkelt med. Och du som förälder känner igen dig oavsett vilken skola ditt barn går på eller byter till. Det är också en trygghet.