Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i stadens kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Försäkringen täcker kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader och rehabilitering. Försäkringen gäller under den tid du deltar i kommunens verksamhet samt den direkta resan till och från verksamheten.

Det finns ett mindre antal grupper som har försäkring på heltid, till exempel inom socialtjänstens verksamheter.

I försäkringsinformationen kan du läsa vilka grupper och verksamheter som omfattas (pdf 3 MB).

Försäkringen omfattar inte de som går i fristående förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Anmäla skada

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. Du anmäler själv din skada direkt till dem via deras webbplats.

Där kan du välja att anmäla med Bank-id eller genom att ladda ner en blankett och skriva ut.

Försäkringen omfattar bara vårdgivare som är anslutna till Försäkringskassan.

Tidigare försäkringsbolag

Skador som inträffat före den 1 januari 2019 ska anmälas till de försäkringsbolag som var aktuella det året som skadorna hände. Kontakta aktuellt försäkringsbolag om du har frågor.

År 1999–2008

Försäkringsbolaget Folksam, läs mer webbplatsen, försäkringsnummer K47440, telefon  0771-960 960.

År 2009–2012

Försäkringsbolaget AIG (tidigare Chartis), läs mer på webbplatsen, försäkringsnummer 104-6059, telefon 08-506 920 00.

År 2013–2015

Protector försäkring, läs mer på webbplatsen, försäkringsnummer 210234, telefon 08-410 637 00.

År 2016–2019

Crawford & co, läs mer på webbplatsen, telefon 010-410 71 06, e-post olycksfall@crawford.se 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.