Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och andra grupper som deltar i stadens kommunala verksamheter omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. Avtalet gäller från 1 januari 2016.

Försäkringen täcker kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen och du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader och rehabilitering. Försäkringen gäller under den tid du deltar i kommunens verksamhet samt den direkta resan till och från verksamheten.

Försäkringen omfattar inte de som går i fristående: förskola, grundskola eller gymnasieskola.

I försäkringsbrevet kan du läsa vilka grupper som omfattas. Kontakta den verksamheten du deltar i för att ta reda på om du omfattas av försäkringen.
Läs mer i försäkringsbrevet (pdf 34 kB).

Så anmäler du din skada

Fyll i denna blankett och skicka den till:

Crawford & co/kommun olycksfall
Box 6044
171 06 Solna
Telefon: 010-410 71 06

E-post: olycksfall@crawco.se

Crawford & co kan också svara på frågor om skador.

Tidigare försäkringsbolag

Skador som inträffat före den 1 januari 2016 ska anmälas till de försäkringsbolag som var aktuella det året som skadorna hände.

År 1999–2008

Försäkringsbolag Folksam, försäkringsnummer K47440, telefon  0771-960 960.

År 2009–2012

Försäkringsbolag Chartis (AIG), försäkringsnummer 104-6059, telefon 08-506 920 00.

År 2013–2015

Bolag Protector forsikring, försäkringsnummer 210234, telefon 08-410 637 00.