Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i stadens kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Försäkringen täcker kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader och rehabilitering. Försäkringen gäller under den tid du deltar i kommunens verksamhet samt den direkta resan till och från verksamheten.

Det finns ett mindre antal grupper som har försäkring på heltid, till exempel inom socialtjänstens verksamheter.

I försäkringsinformationen kan du läsa vilka grupper och verksamheter som omfattas (pdf 396 kB).

Försäkringen omfattar inte de som går i fristående förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Anmäla skada

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. Du anmäler själv din skada direkt till dem via deras webbplats.

Där kan du välja att anmäla med Bank-id eller genom att ladda ner en blankett och skriva ut.

Försäkringen omfattar bara vårdgivare som är anslutna till Försäkringskassan.

Tidigare försäkringsbolag

Skador som inträffat före den 1 januari 2019 ska anmälas till de försäkringsbolag som var aktuella det året som skadorna hände. Kontakta aktuellt försäkringsbolag om du har frågor.

År 1999–2008

Försäkringsbolaget Folksam, läs mer webbplatsen, försäkringsnummer K47440, telefon  0771-960 960.

År 2009–2012

Försäkringsbolaget AIG (tidigare Chartis), läs mer på webbplatsen, försäkringsnummer 104-6059, telefon 08-506 920 00.

År 2013–2015

Protector försäkring, läs mer på webbplatsen, försäkringsnummer 210234, telefon 08-410 637 00.

År 2016–2019

Crawford & co, läs mer på webbplatsen, telefon 010-410 71 06, e-post olycksfall@crawford.se 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?