Kollektiv olycksfallsförsäkring

Att vara försäkrad betyder

att man kan få pengar

om man råkar ut

för en olycka.

Pengarna man får

är till för att betala

för sjukvård eller

annan hjälp man behöver.

Försäkring inom kommunen

Barn och elever som

går på skolor som

tillhör Helsingborgs kommun

är försäkrade.

Det är Helsingborgs kommun

som står för försäkringen.

Försäkringen gäller om

ditt barn skadar sig.

Ditt barn är försäkrat

när det är i skolan

och på väg till och från skolan.

Om ditt barn går på

en privatägd förskola,

grundskola eller gymnasium,

är barnet inte försäkrat

av Helsingborgs kommun. 

Anmäla skada

Just nu är det försäkringsbolaget

Svenska kommun försäkrings AB

som Helsingborgs kommun har avtal med.

För att kunna få ut

pengar måste du

anmäla skadan som skett.

Du anmäler skadan själv.

Du kan anmäla på

deras webbplats.

Svenska kommun försäkrings AB:s webbplats.

Du kan anmäla skadan

på internet med bank-id.

Du kan också ladda ner

en blankett och fylla i.

Blanketten skickar du

sedan via mejl.

Blanketten finns att ladda ner

på deras sida.

Tidigare försäkringsbolag

Ibland kan det dröja

innan du upptäcker att

ditt barn tagit skada.

Det kan ta flera år.

Om skadan skett innan den 1 januari 2016

ska du anmäla till de försäkringsbolag

som var aktuella när skadan hände.

År 1999­-2008: Försäkringsbolag Folksam.
Försäkringsbolag Folksams webbplats.

År 2009-2012: Försäkringsbolag Chartis (AIG).
Försäkringsbolag Chartis (AIG):s webbplats.

År 2013-2015: Bolag Protector försäkring.
Bolag Protector försäkrings webbplats.