Förskola

Dina barn kan ta del av förskoleverksamheten (innan förskolan blev egen skolform kallades den dagis) från det att de är 1 år gamla fram tills att de börjar skolan.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Det står i förskolans läroplan. I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling.

I Helsingborg finns cirka 130 olika förskoleverksamheter. Här hittar du både dagbarnvårdare och förskolor med olika profiler och pedagogiska inriktningar såväl som uteförskolor och musikförskolor.

Om du är förälder och arbetar eller studerar så kan dina barn gå i förskolan. Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till 15 timmar i veckan. För att få en plats på förskolan ska du göra en ansökan, antingen i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett.

Läs mer om ansökan till förskola här.

Helsingborgs förskolor.

Du kan få förskoleavgiften som e-faktura. Läs mer här.

Allmän förskola

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting. Den omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.

Om du redan har en plats kan det finnas möjlighet att ändra till allmän förskola. Kontakta ansvarig på förskolan minst en månad innan ni önskar byta. Man kan endast börja på allmän förskola under läsåret, det vill säga inte under till exempel sommarlovet.

Gör din ansökan till allmän förskola direkt i vår e-tjänst.

Ansök till allmän förskola genom att fylla i denna blankett .

Annan pedagogisk verksamhet

Om du vill att ditt barn ska få vara i en mindre barngrupp kan du till exempel välja en dagbarnvårdare som tar emot barnen i sitt eget hem. I Helsingborg finns just nu 5 dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna samarbetar i nätverk så att barnen får träffa andra barn i samma ålder och i större grupp.

Här hittar du en lista över annan pedagogisk verksamhet i Helsingborg.

Familjecentral

Familjecentralerna är ett samarbete mellan förskola, barn- och mödrahälsovården och socialtjänsten. Familjecentralernas verksamhet består ofta av grupper som skapas utifrån olika familjebehov. Exempel på aktiviteter och grupper kan vara babycafé, adoptivgrupper eller internationella grupper.

Öppen förskola

Öppen förskola är en del i familjecentralernas verksamhet. Det är en mötesplats för dig som är hemma med små barn. Hit kan du komma för att tillsammans med ditt barn delta i pedagogisk gruppverksamhet, träffa andra föräldrar och kanske få hjälp och stöd i föräldrarollen. Hit är också dagbarnvårdare välkomna med sina barn.

Verksamheten på öppna förskolan är avgiftsfri och leds av en förskollärare. Någon särskild föranmälan behövs inte, utan du är välkommen att tillsammans med ditt barn delta i verksamheten under de öppettider som erbjuds. Öppen förskola finns i såväl kommunal regi som i kyrkans regi.

Här hittar du en lista över alla familjecentraler/öppna förskolor i Helsingborg.