Familjecentraler

En familjecentral är en mötesplats för nyblivna föräldrar och familjer med små barn. Här träffas föräldrar och barn för att umgås och utbyta erfarenheter med varandra. Vi erbjuder dig som förälder och ditt barn hälsovård, rådgivning och gemenskap.  

Här samarbetar öppen förskola, socialtjänst, mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC) så att du kan få stöd och hjälp med det du undrar över, från förskollärare, socialrådgivare och sköterskor från barnavårdcentralen.