Familjecentralen Fröhuset är mötesplatsen där du som förälder kan träffa andra föräldrar och barn. Fröhuset är mötesplatsen för små och stora barnfamiljer på Rosengården och Husensjö. Här får du stöd och hjälp med det du behöver och det du undrar över. Här får du veta hur du tränar ditt barn i att bli trygg i sig själv.

Detta gör du och ditt barn tillsammans med professionell personal från förskolorna i området, från socialtjänsten och från barnavårdscentralen. Och det är samma personer som du annars möter på barnavårdscentralen. Det är också en trygghet.

För oss är glädje, engagemang och nyfikenhet det som utmärker vårt sätt att arbeta. Vi är stolta över vår verksamhet här på Familjecentralen Fröhuset. Och vi är stolta över att få möjlighet att arbeta med dig och ditt barn. I vårt jobb är du och ditt barn de absolut viktigaste som finns.

Följ oss på Instagram

Fråga oss

Hos oss kan du fråga om precis allt som har med ditt barn att göra. Hur förstår jag vad mitt barn vill? Hur mycket ska mitt barn sova? Hur går det till att börja förskolan? Du är självklart alltid välkommen hit.