Föräldrakurser på Familjehuset

På Familjehuset i Helsingborg kan familjer med barn och ungdomar mellan 0-18 år få stöd och hjälp. Familjehuset har både föräldrakurser och stödgrupper för barn och unga. Våra verksamheter är kostnadsfria och vem som helst kan vända sig till oss. Utbildningarna hålls på Bruksgatan 29.

Schemat gäller under förutsättning att det inte finns restriktioner för att undvika smittspridning av coronavirus.

Så anmäler du dig till föräldrautbildningarna

Anmäl dig genom att kontakta:

Heléne Holmgren
E-post: helene.holmgren@helsingborg.se
Telefon: 070- 279 17 40

Suad Ebrahimsson
E-post: suad.ebrahimsson@helsingborg.se
Telefon: 073- 231 15 42

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?