Familjebehandling

Är du som förälder orolig för ditt barn? Känner du som barn att dina föräldrar inte förstår dig?

Familjelivet är inte enkelt, därför finns vi som hjälp. Vi vet att föräldrar är oroliga för sina barn. Vi vet att barn pratar med sina föräldrar genom sitt beteende. Vi vet att alla familjemedlemmar påverkar varandra. I en familj kan det här visa sig på olika sätt exempelvis oro, ledsamhet, ilska, rädsla, utsatthet och en känsla av otillräcklighet.

Genom familjebehandling kan vi tillsammans med er som familj försöka hitta möjligheter till:

 • Stärka och förbättra relationer i familjen.
 • En fungerande vardag med struktur och rutiner.
 • Samarbete med skolan och förskolan.
 • Mindre bråk hemma.
 • Mer prat med varandra.
 • En ökad förmåga att lösa problem.
 • En ökad förståelse för varandra i familjen.
 • Kunna lita mer på varandra och andra.
 • Trygga föräldrar och barn.
 • Hjälp med impulskontroll.
 • Att träna sociala färdigheter.

Behandlingen läggs upp efter familjens behov

Vi lägger upp behandlingen efter era behov. Det krävs att ni är delaktiga och engagerade för att det ska bli en förändring. Familjen kan ha önskemål om vilka platser vi ska träffas
på.

Familjebehandling beviljas efter en utredning och är kostnadsfri.

Så här jobbar vi på Familjebehandling

 • Första gången träffas vi tillsammans med er socialsekreterare från utredning och
  uppföljning. Vi utvecklar en genomförandeplan med er där ni får berätta om hur det är i er familj just nu, vad ni vill få hjälp med och vad ni tror gör skillnad för er.
 • Behandlingen sker genom träffar utifrån den plan vi tagit fram tillsammans.
 • Tillsammans med er socialsekreterare från utredningssidan följer vi upp med jämna mellanrum för att se hur processen att nå era mål har utvecklats.
 • När ni som familj upplever att ni fått den hjälp ni behöver kan ni välja att avsluta
  behandlingen.

Genom samspel, kommunikation, stöd och vägledning vill vi att ni som familj når
självständighet och framtidstro. Våra familjer möter engagerade och kompetenta
familjebehandlare som tror på familjens egen kraft och möjlighet att hitta lösningar.

Ansök om familjebehandling genom att ta kontakt med Socialförvaltningens mottagning eller prata med din socialsekreterare!