Familjebehandling

Är du som förälder orolig för ditt barn? Känner du som barn att dina föräldrar inte
förstår dig?

Familjelivet är inte enkelt, därför finns vi som hjälp. Vi vet att föräldrar är oroliga för sina barn. Vi vet att barn pratar med sina föräldrar genom sitt beteende. Vi vet att alla familjemedlemmar påverkar varandra. I en familj kan det här visa sig på olika sätt exempelvis oro, ledsamhet, ilska, rädsla, utsatthet och en känsla av otillräcklighet.

Genom familjebehandling kan vi tillsammans med er som familj försöka hitta sätt att:

 • Stärka och förbättra relationer i familjen
 • Ha en fungerande vardag med struktur och rutiner
 • Få ett bra samarbete med skolan och förskolan
 • Minska bråk hemma
 • Prata mer med varandra
 • Öka förmågan att lösa problem
 • Öka förståelsen för varandra i familjen
 • Kunna lita mer på varandra och andra
 • Känna er trygga som föräldrar och barn
 • Få hjälp med impulskontroll
 • Träna sociala färdigheter.

Behandlingen läggs upp efter familjens behov

För att få familjebehandling måste du göra en utredning av familjens behov hos socialförvaltningen. Du ansöker genom att kontakta socialförvaltningens mottagning, eller genom att prata med din socialsekreterare. Familjebehandlingen är kostnadsfri.

Vi lägger upp behandlingen efter era behov. Det krävs att ni är delaktiga och engagerade för att det ska bli en förändring. Familjen kan ha önskemål om vilka platser vi ska träffas på.

Så här jobbar vi på familjebehandlingen

 • Första gången träffas vi tillsammans med er socialsekreterare. Vi skriver en plan tillsammans med er, där ni får berätta om hur det är i er familj just nu, vad ni vill få hjälp med och vad ni tror gör skillnad för er.
 • Vi genomför behandlingen genom träffar, utifrån den plan vi tagit fram tillsammans.
 • Tillsammans med er socialsekreterare följer vi upp med jämna mellanrum för att se hur det går att nå era mål.
 • När ni som familj upplever att ni fått den hjälp ni behöver kan ni välja att avsluta
  behandlingen.

Genom samspel, kommunikation, stöd och vägledning vill vi att ni som familj når
självständighet och framtidstro. Våra familjer möter engagerade och kompetenta
familjebehandlare som tror på familjens egen kraft och möjlighet att hitta lösningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.