Ta ett uppdrag inom LSS

Du kan hjälpa och stödja!

Genom att ta ett uppdrag som stödfamilj, ledsagare, kontaktperson eller avlösare kan du hjälpa och stödja barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar så att de kan leva så självständigt som möjligt.

Att vara kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj är ingen anställning, utan du får ett kommunalt uppdrag och ersätts med ett arvode och eventuella omkostnader. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Mer information om uppdragen ges vid intervjutillfället.

Stödfamilj, LSS

Som stödfamilj tar du regelbundet emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning,
i ditt hem. Syftet är att barnet ska få social stimulans och kontakter utanför sitt hem, samtidigt som anhöriga kan få möjlighet till avlastning.
Läs mer och anmäl intresse

Ledsagare, LSS

Som ledsagare träffar du regelbundet en person med funktionsnedsättning som behöver stöd och uppmuntran för att få en meningsfull och stimulerande fritid. Med hjälp av ditt stöd kan han eller hon ta del av olika aktiviteter och skapa kontakt med andra.
Läs mer och anmäl ditt intresse

Kontaktperson, LSS

Som kontaktperson träffar du regelbundet någon som har en funktionsnedsättning och känner sig ensam eller isolerad. Tillsammans kan ni göra sådant som vänner gör – promenera, prata, göra utflykter eller hitta på saker tillsammans. Det är ni själva som gemensamt bestämmer vad ni vill göra
Läs mer och anmäl ditt intresse

Avlösare i hemmet, LSS

Som avlösare är du viktig för att föräldrar ska få avlastning i sin vardag. De familjer som behöver avlösarservice har ofta barn eller ungdomar vars funktionsnedsättningar medför ett omfattande omsorgsarbete.
Läs mer och anmäl ditt intresse

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.