Teletal

Du når tjänsten Teletal när du ringer till Helsingborg kontaktcenter på telefon 10 50 00. Det är en gratis tjänst för dig som har någon form av funktionsnedsättning och har svårt att prata i telefon.

Om du har svårt att tala, skriva eller minnas, kan du behöva hjälp med att prata i telefon. Med Teletal kan du få talstöd, minnesstöd och anteckningsstöd när du ringer.

En tolk är med under samtalet och upprepar och fyller i när det behövs. Tolken kan föra anteckningar under samtalet som sedan skickas till dig. Teletals tolkar har tystnadsplikt.

När du ringer Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00 under kontorstid kommer du att få följande meddelande: Välkommen till Helsingborgs stad, önskar du en stödperson som ger tal-, minnes eller anteckningsstöd, tryck 1, annars vänta kvar så kopplas du till telefonist.

Behöver du hjälp att ringa?

På Teletals webbplats får du hjälp att ringa.

Vill du ha mer information, så kan du kontakta Teletal på telefon 020-22 11 44 eller via Teletals webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?