Tjänster för dig som behöver hjälp med att ringa

Behöver du hjälp med att ringa eller stöd i samtalet?  Teletal  är en tjänst för dig som har någon form av funktionsnedsättning och har svårt att prata i telefon. Två andra tjänster du kan ta hjälp av är Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net.

Om du har svårt att tala, skriva eller minnas, kan du behöva hjälp med att prata i telefon. Med Teletal kan du få talstöd, minnesstöd och anteckningsstöd när du ringer.

En tolk är med under samtalet och upprepar och fyller i när det behövs. Tolken kan föra anteckningar under samtalet som sedan skickas till dig. Teletals tolkar har tystnadsplikt. Tjänsten erbjuds endast på svenska.

Så fungerar Teletal, läs mer om tjänsten på Teletal webbplats. 

Vill du ha mer information, så kan du kontakta Teletal på telefon 020-22 11 44 eller via Teletals webbplats.

Tjänsten är kostnadsfri.

Andra tjänster för dig som behöver hjälp med att ringa

Post- och telestyrelsen erbjuder även dessa kostnadsfria tjänster:

Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan text och tal. Tjänsten erbjuds på svenska och på engelska. Det gör det möjligt för dig som kommunicerar via text och dig som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även dig som är hörselskadad och dig som är hörande och har talsvårigheter.
SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Analog texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650
Du kan använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens webbplats eller
mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Tjänsten är kostnadsfri.

Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net gör det möjligt för dig som använder svenskt teckenspråk och dig som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.
SIP: tolk@tolk.sip.nu
Telefon: 020-28 00 20
Mer information om tjänsten finns på Bildtelefoni.net.

Tjänsten är kostnadsfri.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?