Organisationer med social verksamhet

De organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete som kompletterar eller förstärker kommunens sociala arbete kan söka verksamhetsbidrag.

Du kan söka bidrag hos antingen vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden, beroende på vad för slags verksamhet du bedriver.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?