Bidrag från socialnämnden

Socialnämnden i Helsingborg kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete. Syftet är att stödja organisationer som kompletterar stadens egen verksamhet.

Socialnämnden prioriterar organisationer som samlar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt och värdigt liv och organisationer som bedriver förebyggande verksamhet.

Det är viktigt att organisationen följer inriktningen i socialtjänstlagen och har en ledning med god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område.

Socialnämnden har 2021 beslutat att prioritera föreningsbidrag till verksamheter som vänder sig till barn och unga, framför allt de yngre barnen, och deras familjer som befinner sig i förvaltningens målgrupp eller i riskzon att tillhöra målgruppen.

Verksamhetsbidrag

Genom verksamhetsbidraget ska socialnämnden främja kontinuitet i organisationernas verksamhet. Verksamhetsbidraget kan ni söka från 1 april till 31 maj varje år, för ett, två eller tre år i taget. Det är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som kompletterar eller är ett alternativ till stadens egna sociala verksamhet. Ni ska lämna in ansökan året innan det första av bidragsåren.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel är ett tidsbegränsat stöd av tillfällig karaktär. Det beviljas som längst ett år i taget. Bidraget kan sökas för start av en förening/organisation eller för utveckling av en verksamhet inom en befintlig organisation. Bidraget kan sökas under hela året.

Så söker ni

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag är 1 april-31 maj. Verksamhetsbidrag söker du genom vår e-tjänst, du behöver ett bank ID för att logga in. Har du inte firmateckningsrätt så behöver du en fullmakt från styrelsen i din organisation.

Ansök om bidrag från socialnämnden via e-tjänst.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?