Bidrag från socialnämnden

Socialnämnden i Helsingborg kan bevilja bidrag till organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete. Syftet med bidraget är att stödja organisationer som kompletterar stadens egen verksamhet.

Socialnämnden prioriterar organisationer som samlar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt och värdigt liv och organisationer som bedriver förebyggande verksamhet.

Det är viktigt att organisationen följer inriktningen i socialtjänstlagen och har en ledning med god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område.

Socialnämnden har 2018 beslutat att prioritera föreningsbidrag till verksamheter som tydligt, både i sitt inre arbete och i det utåtriktade prioriterar ett demokratiskt förhållningssätt, vilket innebär att såväl medlemmar som föreningens målgrupp har ett reellt inflytande över hur arbetet bedrivs och hur organisationen styrs. I mars beslutar socialnämnden om nya prioriteringar för 2019.

För 2019 har socialnämnden inte avsatt något till utvecklingsmedel, vilket innebär att det under 2019 inte går att söka detta bidrag.

Verksamhetsbidrag

Genom verksamhetsbidraget ska socialnämnden främja kontinuitet i organisationernas verksamhet. Verksamhetsbidraget kan ni söka från 1 april till 31 maj varje år, för ett, två eller tre år i taget. Det är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som kompletterar eller är ett alternativ till stadens egna sociala verksamhet. Ni ska lämna in ansökan året innan det första av bidragsåren.

Så söker ni

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag är 1 april-31 maj. Verksamhetsbidrag söker du genom vår e-tjänst, du behöver ett bank ID för att logga in. Har du inte firmateckningsrätt så behöver du en fullmakt från styrelsen i din organisation.

Ansök om bidrag via e-tjänst .