Bidrag från socialnämnden

Socialnämnden i Helsingborg kan bevilja bidrag till organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete. Syftet med bidraget är att stödja organisationer som kompletterar stadens egen verksamhet.

Socialnämnden prioriterar organisationer som samlar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt och värdigt liv och organisationer som bedriver förebyggande verksamhet.

Det är viktigt att organisationen följer inriktningen i socialtjänstlagen och har en ledning med god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område.

Socialnämnden har 2018 beslutat att prioritera föreningsbidrag till verksamheter som tydligt, både i sitt inre arbete och i det utåtriktade prioriterar ett demokratiskt förhållningssätt, vilket innebär att såväl medlemmar som föreningens målgrupp har ett reellt inflytande över hur arbetet bedrivs och hur organisationen styrs.

Två typer av bidrag

Det finns två slags bidrag som ni kan söka: verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Genom verksamhetsbidraget ska socialnämnden främja kontinuitet i organisationernas verksamhet, medan utvecklingsbidraget är av mer tillfällig karaktär. Socialnämnden avgör vilken typ av bidrag organisationen kan få, oavsett vilken bidragsform ni ansöker om.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget kan ni söka från 1 april till 31 maj varje år, för ett, två eller tre år i taget. Det är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som kompletterar eller är ett alternativ till stadens egna sociala verksamhet. Ni ska lämna in ansökan året innan det första av bidragsåren.

Utvecklingsbidrag

Nystartade organisationer eller redan etablerade organisationer som vill utveckla verksamheten kan under en begränsad tid få hjälp med pengar. Bidraget är tänkt att vara ett stöd medan ni etablerar verksamheten eller genomför ett projekt och är inte avsett för långsiktiga utgifter för anställningar och lokaler. Ni kan få utvecklingsbidrag för max ett år i taget och det innebär ingen garanti för följande år. Utvecklingsbidrag kan ni söka när som helst under året.

Så här söker ni

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag är 1 april-31 maj. Utvecklingsbidrag kan ni söka när som helst genom vår e-tjänst. Du behöver ett bank ID för att logga in i e-tjänsten. Har du inte firmateckningsrätt så behöver du en fullmakt från styrelsen i din organisation.

Ansök om bidrag här.