Beslut

  • Vård- och omsorgsnämnden beslutar om fördelning av verksamhetsbidrag för nästkommande verksamhetsår på nämndsammanträde i november varje år.
  • Vård- och omsorgsnämnden prövar löpande ansökningar om startbidrag.
  • Förvaltningschefen beslutar i ärenden avseende belopp upp till ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om prisbasbelopp på ne.se

Vård- och omsorgsnämnden beslutar avseende belopp därutöver.