Bidrag från socialnämnden

Socialnämnden i Helsingborg kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete. Syftet är att stödja organisationer som kompletterar stadens egen verksamhet.

Socialnämnden prioriterar organisationer som samlar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt och värdigt liv och organisationer som bedriver förebyggande verksamhet.

Det är viktigt att organisationen följer inriktningen i socialtjänstlagen och har en ledning med god kunskap, erfarenhet och kompetens inom sitt område.

Socialnämnden har beslutat att prioritera föreningsbidrag till organisationer med verksamhet som tillsammans med socialförvaltningen kan göra en förflyttning mot sociala tjänster. Socialförvaltningen behöver möta de behov som finns i staden i ett tidigare skede samt involvera invånarna i samskapandet av förvaltningens tjänster. Genom att utforma och anpassa de sociala tjänsterna efter stadens behov och invånare kan socialförvaltningen ge individerna bättre förutsättningar till ett självständigt liv. Organisationer med verksamhet inom det sociala området bedöms vara en viktig del i denna utveckling. Tjänsterna ska utmana invanda mönster och främja innovativa lösningar där resurser används smartare och i samverkan med invånarna i syfte att skapa ökad nytta.

För mer information om förvaltningens förflyttning mot sociala tjänster, se socialförvaltningens verksamhetsplan.

Verksamhetsbidrag

Genom verksamhetsbidraget ska socialnämnden främja kontinuitet i organisationernas verksamhet. Verksamhetsbidraget kan ni söka från 1 april till 31 maj varje år, för ett, två eller tre år i taget. Det är ett stöd till organisationer som bedriver en etablerad verksamhet som kompletterar eller är ett alternativ till stadens egna sociala verksamhet. Ni ska lämna in ansökan året innan det första av bidragsåren.

Ansök om verksamhetsbidrag här.

Rapport verksamhetsbidrag

Här kan du som redan beviljats bidrag och inte behöver söka verksamhetsbidrag för nästa år lämna in din årliga rapport. Rapporten ska lämnas in snarast efter ert årsmöte. Rapporteringen sker via socialförvaltningens gamla E-tjänst.

Rapportera verksamhetsbidrag här

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel är ett tidsbegränsat stöd av tillfällig karaktär. Det beviljas som längst ett år i taget. Bidraget kan sökas för start av en förening/organisation eller för utveckling av en verksamhet inom en befintlig organisation. Bidraget kan sökas under hela året.

Ansök om utvecklingsmedel här.

Så söker du

Det finns en e-tjänst för ansökan och redovisning. Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel söks via Helsingborg stads boknings- och bidragssystem, Rbok. Även redovisning av verksamhetsbidrag sker via systemet.

Här kan du läsa mer om Rbok och hur systemet fungerar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.