Våld i nära relation

Du kan kontakta kommunens familjevåldsgrupp om du blir utsatt för våld och övergrepp, telefon 042-10 32 00. Familjevåldsgruppen kan även hjälpa dig som har svårt att hantera din ilska och aggression eller dig som är barn eller ungdom som bevittnar våld hemma.

Familjevåldsgruppen kan hjälpa dig med:

Stödsamtal och behandlade samtal

På familjevåldsgruppen arbetar tre behandlare som kan ge stödjande och behandlande samtal till dig som är utsatt för våld i nära relation. Du kan få stöd i en akut kris men även få hjälp med att bearbeta våld som skett bakåt i tiden.

Skyddat boende

Om du utsätts för våld i nära relation kan du ansöka om skyddat boende. En socialsekreterare på familjevåldsgruppen gör då en utredning angående din situation och beslutar om du har rätt till skyddat boende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?