Social förtur till bostad för våldsutsatta

Du som upplever hot eller våld i hemmet kan ansöka om att få social förtur till en bostad i Helsingborgs stad. Socialförvaltningen har inga egna bostäder utan förturen vi kan bevilja gäller i första hand till Helsingborgshems bostäder. Målsättningen är att kunna erbjuda en lägenhet inom sex månader.

Ansök om social förtur

Du kan ha rätt till social förtur till bostad om du, eller någon annan i din familj, utsatts för hot eller våld av partner eller annan närstående. För att få social förtur ska du ha varit folkbokförd i kommunen i minst ett år. Du behöver också stå i det kommunala fastighetsbolaget Helsingborgshems bostadskö, eftersom din egen kötid alltid används i första hand för att få en bostad.

Denna typ av behov kan ge dig rätt till social förtur:

  • Du eller någon annan i familjen har utsatts för hot eller våld av en partner eller annan närstående.

Så ansöker du om social förtur

  • Du ansöker om social förtur för våldsutsatta genom att kontakta Familjefridsgruppen, telefonnummer: 042-10 32 00.

Viktigt att veta

Familjefridsgruppen som tar emot din ansökan kommer göra en första bedömning.  Därefter kommer vi att behöva träffa dig för att diskutera din ansökan ytterligare. Kom ihåg att kontakta oss om dina personuppgifter eller din adress ändras under tiden ansökan behandlas.

Om din ansökan beviljas

Om din ansökan beviljas hamnar du i en förturskö med målsättning att kunna erbjuda dig en bostad inom sex månader, men det kan ta längre tid. Vi följer upp din situation var sjätte månad – för att få stå kvar i förturskön behöver din situation vara oförändrad.

Du erbjuds bara en bostad, tackar du nej till denna kan vi tyvärr inte erbjuda ytterligare alternativ.

Innan du skriver kontrakt behöver hyresvärden godkänna dig och socialförvaltningen har ingen möjlighet att påverka detta beslut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.