Prostitution och människohandel

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. I Sverige är det socialtjänsten (kommunen) som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som befinner sig i en utsatt situation. När det gäller misstanke om människohandel kan du kontakta en regionkoordinator.

Kontakta polisen på telefon 114 14 eller Familjevåldsgruppen på telefon 042-10 32 00 mellan 09:00-16:00 på vardagar. Övrig tid, kontakta socialjouren på telefon 042-10 68 69.

Om du misstänker att någon är utsatt för människohandel

Den som utsätts för människohandel kan tvingas tigga, stjäla, langa, bli bortgift, sälja sexuella tjänster, utnyttjas i hushållsarbete eller till att begå andra brott.

I alla kommunerna i Sverige finns en regionkoordinator som kan ge stöd till den som utsätts för prostitution eller människohandel. Hitta regionkoordinatorn i din kommun hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel. På deras webbplats kan du också läsa mer om arbetet mot människohandel.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?