Initiativ för att bekämpa människohandel

Helsingborgs stad är en pilotstad mot människohandel. Initiativet kallas Stad för stad och använder Frälsningsarméns samverkansmodell. Syftet är att öka möjligheterna till att förebygga, motverka och bekämpa människohandel och prostitution.

Att vara en pilotstad gör det lättare att samverka och nå de utsatta grupperna samt kunna arbeta förebyggande. Initiativet bidrar till att sätta fokus på och öka kunskaperna om människohandel och prostitution samt öka medvetenheten om problemen.

Så jobbar vi

Det finns ett nätverk för att motverka människohandel och prostitution samt stötta de utsatta. Nätverket drivs av socialtjänsten i Helsingborg sedan årsskiftet. Tidigare samordnades det av Frälsningsarmén.

Det finns ett större och ett mindre nätverk. Det mindre kallas för kärngruppen där polis, socialtjänst och Frälsningsarmén ingår. Det stora nätverket består av alla i kärngruppen, stadens säkerhetsstrateg, representanter från Helsingborgshem, Bevakningsgruppen, Hotellgruppen, Brottsofferjouren, Helsingborgs kvinnojour, Thai-massage och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Det stora nätverket träffas fyra gånger om året och kärngruppen fyra gånger. Syftet är att genom samverkan nå ut till utsatta personer.

Ett exempel på hur socialtjänsten arbetar för att bekämpa människohandel/prostitution är att de tillsammans med Frälsningsarmén söker upp personer på internet i olika grupper där det säljs sexuella tjänster. Genom detta uppsökande arbete kan de nå ut till de som är utsatta och informera på vilket sätt de kan få hjälp och stöd.

Gemensamt utbildande material

Frälsningsarmén erbjuder kunskapsmaterial för att sprida information om hur du kan agera mot människohandel.

Ta del av och ladda ned Stad för stads material, handbok och kunskapsstöd på Frälsningsarméns webbplats. 

Läs mer om vem du kan kontakta om du misstänker att någon är utsatt för människohandel eller prostitution.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.