Hedersrelaterat våld

Lever du i en familj eller släkt där du är utsatt för våld, kontroll och hot? Eller är du tvingad till att kontrollera någon i familjen? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck eller hedersbrott.

Känner du dig kontrollerad av din familj och av din släkt? Får du inte själv bestämma vilka du ska umgås med eller bli kär i? Tvingas du hålla koll på dina syskon på ett sätt som inte känns bra? Är du rädd för att giftas bort mot din vilja? Du blir kränkt, slagen hotad eller dödshotad om du inte gör det som förväntas av dig?

Det här är några exempel på hedersrelaterat förtryck. Kontakta oss om du behöver prata med någon om hur du har det eller om du utsätts för hedersrelaterat våld:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?