Barn som far illa

Ring socialförvaltningen om du är orolig för att ett barn far illa eller verkar behöva stöd.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att ringa till oss.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?