Barnahuset – samverkan för barnens trygghet

Barnahuset finns för barn upp till 18 år som misstänks ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp.

När ett barn är aktuellt för både polis- och socialtjänstutredning samverkar socialtjänst, polis, åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin för att hjälpa barnet. På Barnahuset hålls polisförhör med barn och ungdomar där de får möjlighet att berätta om sin upplevelse. Våra lokaler är anpassade för barn och ungdomar.

Råd och stöd

Vi erbjuder även råd och stöd till barn och föräldrar som är, eller varit aktuella på Barnahuset. Även du som jobbar inom socialtjänst, förskola/skola, sjukvård eller på annat sätt kommer i kontakt med denna målgrupp är välkommen att kontakta oss.

Kontakt

På Barnahuset arbetar koordinatorer som samordnar ärendena. Hit kan du vända dig med frågor och funderingar.

  • Ring Barnahuset på 042-10 33 00.
  • Vid akuta ärenden kontakta polisen via 112 eller 114 14.

Kontakta socialförvaltningens mottagning i din kommun vid oro

Läs mer på kommunernas webbplatser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?