Utredning

När du har gjort en anmälan blir den eller de som har blivit anmälda alltid kontaktade av socialförvaltningen. De får reda på att de har blivit anmälda och vad anmälan gäller.

Tänk på att du som anmälare kan välja mellan att uppge ditt namn eller att vara anonym. Om du vill vara anonym ska du låta bli att tala om ditt namn när du ringer socialtjänsten.

Myndigheter är skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn far illa. Det innebär att om du jobbar med barn och ungdomar måste du enligt lag göra en anmälan. Då kan du inte vara anonym. Läs mer om vad som gäller för dig som myndighet.

En första bedömning

Socialförvaltningen gör en så kallad förhandsbedömning efter att en anmälan har kommit in. Det betyder att socialförvaltningen tar ställning till om anmälan är så pass allvarlig att man behöver ta reda på mer information för att erbjuda hjälp, det vill säga göra en utredning.

Om det inte blir en utredning kommer den som har blivit anmäld att tas bort från socialförvaltningen personregister.

Därför gör vi en utredning

Syftet med utredningen är att hitta rätt hjälp i rätt tid åt personen som anmälan gäller. Hen får en möjlighet att berätta om sin situation och att beskriva vilken sorts stöd eller hjälp det skulle behövas för att lösa ett problem.

Det är bra om du som har anmält och lämnat viktig information från början också kan vara med. Då får personen som anmälan gäller samma information direkt från dig, men också en möjlighet att bemöta eller bekräfta det du har sagt.

Ibland kan man också behöva ta hjälp av släkt och vänner men även av till exempel lärare eller särskilda experter.

En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt och ska göras så snabbt som möjligt – senast inom fyra månader. En utredning fortsätter även om den anmälde flyttar till en annan kommun.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.