Myndigheter är skyldiga att anmäla om ett barn far illa

Du som arbetar med barn och ungdomar har anmälningsplikt. Det innebär att du är skyldig att anmäla allt som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd.

Detta gäller även när det görs en utredning och det inte är du som har gjort anmälan. Anmälan till socialförvaltningen bör göras skriftligt.

Behöver du råd innan du gör en anmälan?

Om du vill ha råd och stöd när du står inför beslutet att göra en anmälan kan du ringa till socialförvaltningens mottagning på telefon 042-10 64 56 och tala med en socialsekreterare.

Syns det vem som har gjort anmälan?

Eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

Anmälningsplikten är viktigare än sekretessen

Skyldigheten att anmäla väger tyngre än sekretessen. Du bör alltid tala om för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför. Annars kan föräldrarna tappa förtroendet för personalen och då kan också socialnämndens arbete försvåras.

Det är bara när det gäller misstankar om sexuella övergrepp inom familjen eller misshandel som föräldrarna inte ska kontaktas innan du gör en anmälan.

När du har gjort en anmälan

Om det kommer nya och viktiga uppgifter efter att du har gjort en anmälan, ring socialsekreteraren och komplettera.

Tänk på att en anmälan inte alltid leder till att en familj tackar ja till erbjudet stöd från socialtjänsten. Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med någon tvångsåtgärd.

Om en utredning läggs ned utan åtgärd kan du göra en ny anmälan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.