Anmäl att ett barn far illa

Om du befarar att ett barn far illa, kontakta socialförvaltningens mottagning på telefon 042-10 64 56. Kvällar och helger ringer du till socialjouren, telefon: 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att ringa till oss.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Familjen kan alltså tacka nej till erbjudandet om stöd från socialförvaltningen. Det är bara i allvarliga fall som det kan bli aktuellt med tvångsvård.

När du har gjort en anmälan

När socialförvaltningen har fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd till personer som kommer till socialförvaltningen.

Även du som har anmält kan vara med på en träff tillsammans med socialförvaltningen och den anmälde. Det brukar vara ett bra sätt för att få en klar bild av situationen.

Efter träffarna tar socialförvaltningen beslutet att antingen

  • öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som personen eller familjen behöver, eller
  • avsluta förhandsbedömningen utan en utredning. Då tas den som har blivit anmäld bort från socialtjänstens personregister.

Om en utredning läggs ned kan du göra en ny anmälan.

Om det blir en utredning

En socialsekreterare tar över ansvaret när det blir aktuellt med en utredning. Utredningen får ta högst fyra månader. Därefter ser man till att barnet och familjen får den hjälp den behöver.

Utredningen kan också avslutas med att socialsekreteraren bedömer att man inte behöver göra någon insats.

Läs mer om hur en utredning går till.

Om anonymitet och sekretess

Det är bra om du som har lämnat viktig information från början kan delta tillsammans med socialförvaltningen och personen som anmälan gäller. Detta för att ge samma information och möjlighet att bekräfta eller bemöta det som har blivit sagt.

Du kan också välja att anmäla anonymt. Då ska du låta bli att uppge ditt namn och telefonnummer när du ringer till socialförvaltningens mottagning eller socialjouren. Här råder sekretess och all personal har tystnadsplikt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?