Stödgrupper för barn och unga på Familjehuset

På Familjehuset erbjuder vi stödgrupper för barn och unga mellan 7-18 år som har föräldrar som har eller har haft bekymmer med alkohol och droger, psykisk ohälsa eller en konfliktfylld skilsmässa. Det finns även grupper för barn och unga som mist någon i dödsfall.

När det är bekymmersamt i familjen påverkas alla. Ofta har barn många tankar och frågor kring det som sker i familjen. Då kan det vara bra att få träffa och prata med någon utanför familjen.

I Familjehusets stödgrupper får barnen möjlighet att träffa andra barn i liknande situation tillsammans med två vuxna utbildade stödgruppledare. Gruppen träffas två timmar i veckan under 12 till 15 veckor. Barnen kan dela sina erfarenheter med varandra och får också lära sig olika sätt att må så bra som möjligt trots att det finns någon i familjen som inte mår bra.

Om du vill  anmäla ett barn till en stödgrupp eller om du vill veta mer, är du välkommen att kontakta oss:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?