Välj våra grundskolor

I Helsingborgs stads skolor har vi lång erfarenhet av lärande och vi vet hur vi ska använda vår kunskap och våra gemensamma resurser på bästa sätt. I våra grundskolor vill vi ge alla barn och elever förutsättningar att utforska sin nyfikenhet och fördjupa sina kunskaper. Från skolval till skolbal.

Här finns vi – hitta våra grundskolor på stadskartan

Många av våra skolor brukar bjuda in dig som ska välja skola till öppet hus och informationsmöte. I år ser läget annorlunda ut. De skolor som anordnar öppet hus och informationsmöten följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att genomföra dessa möten på ett säkert sätt.