Skolportalen

Skolportalen för Helsingborgs kommunala skolor ger möjlighet för barn, elever och vårdnadshavare att när som helst ta del av sin förskolas eller skolas verksamhet. Skolportalen fungerar bäst i webbläsarna Microsoft Edge och i Google Chrome.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?