Vår kvalitet

Här kan du läsa rapporterna från kvalitetsarbetet på våra förskolor och skolor i Helsingborgs stads skolor.

Resultat från kvalitetsarbetet för läsåret 2019/2020

Kvalitetsrapport förskola läsår 2020-2021, Helsingborgs stads skolor (länk till Helsingborgs stads diarier)

Kvalitetsrapport grundskola och grundsärskola läsår 2020-2021, Helsingborgs stads skolor (länk till Helsingborgs stads diarier)

Kvalitetsrapport gymnasium och gymnasiesärskola läsår 2020-2021, Helsingborgs stads skolor (länk till Helsingborgs stads diarier)

Varje år sammanställer förvaltningschefen tillsammans med verksamhetscheferna en övergripande kvalitetsrapport för våra förskolor, grundskolor/grundsärskolor och gymnasieskolor/gymnasiesärskolor. Rapporterna sammanfattar läget för respektive skolform och används som ett underlag i huvudmannens styrning.

Kvalitetsrapporten är en samlad dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet för varje skolform. Rapporten är uppbyggd efter läroplanernas områden. Syftet är att bidra med en övergripande struktur som synliggör det breda uppdrag som förskolor och skolor arbetar med varje dag.

Jämför oss gärna

I stadens jämförelsetjänst på Helsingborg.se kan du jämföra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Helsingborg.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola – vad är det?

Varje kommun, varje skola, förskola och fritidshem ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår att löpande följa upp och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska bidra till att kommunerna, skolorna, förskolorna och fritidshemmen når nationella och lokala mål.

Läs mer på Skolverket.se om systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?