Vår kvalitet

Här kan du läsa rapporterna från kvalitetsarbetet på våra förskolor och skolor i Helsingborgs stads skolor.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola – vad är det?

Varje huvudman (kommun eller fristående huvudman), varje skola, förskola och fritidshem ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår att löpande följa upp och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska bidra till att kommunerna/huvudmännen, skolorna, förskolorna och fritidshemmen når nationella och lokala mål.
Varje år tar Skol- och fritidsförvaltningen fram kvalitetsrapporter som beskriver läget inom respektive skolform utifrån läroplanen. Du kan ta del av kvalitetsrapporterna här.

Förskola

Ungefär 4 800 barn går på någon av våra 76 kommunala förskolor. Läs om verksamheten i våra förskolor i Kvalitetsrapport för förskolan läsår 2022-2023

Grundskola

Ungefär 13 600 elever går på någon av våra 33 kommunala grundskolor. Läs om verksamheten i våra grundskolor i Kvalitetsrapport för grundskolan läsår 2022-2023

Gymnasieskola

Ungefär 3 400 elever går på någon av våra sex gymnasieskolor. Läs om verksamheten i våra gymnasieskolor i Kvalitetsrapport för gymnasieskolan läsår 2022-2023

Anpassad skola

Helsingborgs stad är också huvudman för kommunens anpassade grundskolor och anpassade gymnasieskolor. Läs om verksamheten i våra anpassade skolor i Kvalitetsrapport för anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola 2022-2023

International School of Helsingborg

Helsingborgs stad är också huvudman för International school of Helsingborg. Läs om verksamheten i Kvalitetsrapport för International school of Helsingborg 2022-2023

Läs mer

Läs mer på Skolverket.se om systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor

Jämför oss gärna

I stadens jämförelsetjänst på Helsingborg.se kan du jämföra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.