Vår kvalitet

Här kan du läsa rapporterna från kvalitetsarbetet på våra förskolor och skolor i Helsingborgs stads skolor.

Resultat från kvalitetsarbetet för läsåret 2021/2022

Kvalitetsrapport för förskola, läsår 2021/2022, Helsingborgs stads skolor

https://diariet.helsingborg.se/download/document?filename=S3ZhbGl0ZXRzcmFwcG9ydCBm9nJza29sYSAyMDIxIDIwMjIucHViLnBkZg==&id=356554&session_id=B3293C5260FC04BB8210A85C51478CB946D184F1E1

Kvalitetsrapport för grundskola och grundskola, läsår 2021/2022, Helsingborgs stads skolor

https://diariet.helsingborg.se/download/document?filename=S3ZhbGl0ZXRzcmFwcG9ydCBncnVuZHNrb2xhIGzkc-VyIDIwMjEtMjAyMi5wdWIucGRm&id=356594&session_id=B3293C5260FC04BB8210A85C51478CB946D184F1E1

Kvalitetsrapport för gymnasie- och gymnasiesärskola, läsår 2021/2022, Helsingborgs stads skolor

https://diariet.helsingborg.se/download/document?filename=S1IgR3lHeXMgbORz5XJldCAyMDIxXzIyLnB1Yi5wZGY=&id=359954&session_id=B3293C5260FC04BB8210A85C51478CB946D184F1E1

Quality Report 2021-2022, International School of Helsingborg

https://diariet.helsingborg.se/download/document?filename=RmluYWxfIFF1YWxpdHkgUmVwb3J0IDIwMjEtMjAyMi5wdWIucGRm&id=359953&session_id=B3293C5260FC04BB8210A85C51478CB946D184F1E1

Varje år sammanställer förvaltningschefen tillsammans med verksamhetscheferna en övergripande kvalitetsrapport för våra förskolor, grundskolor/grundsärskolor och gymnasieskolor/gymnasiesärskolor. Rapporterna sammanfattar läget för respektive skolform och används som ett underlag i huvudmannens styrning.

Kvalitetsrapporten är en samlad dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet för varje skolform. Rapporten är uppbyggd efter läroplanernas områden. Syftet är att bidra med en övergripande struktur som synliggör det breda uppdrag som förskolor och skolor arbetar med varje dag.

Jämför oss gärna

I stadens jämförelsetjänst på Helsingborg.se kan du jämföra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Helsingborg.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola – vad är det?

Varje kommun, varje skola, förskola och fritidshem ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår att löpande följa upp och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska bidra till att kommunerna, skolorna, förskolorna och fritidshemmen når nationella och lokala mål.

Läs mer på Skolverket.se om systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.