Vandalism och klotter

Våra skolor står tomma stora delar av dygnet och då finns det personer som tar chansen att klottra, slå sönder fönsterrutor eller till och med bryta sig in. Helsingborgs stad arbetar med att förebygga brott på många olika sätt och när det gäller våra skolor handlar det om flera insatser.

Skolorna digitaliseras vilket är utmärkt för undervisningen, men tekniken är stöldbegärlig. Därför har skol- och fritidsförvaltningen investerat i ett stort antal värdeskåp och över tjugo så kallade säkra rum, där personal och elever kan förvara sina datorer och surfplattor när de inte använder dem. Ofta med möjlighet att samtidigt ladda dem så att de är fulladdade nästa gång de ska användas. Förvaltningen DNA-märker nu också all utrustning, vilket gör att det är svårt att sälja utrustningen vidare.

Ljus och insyn hindrar brott

Klotter och skadegörelse sker ofta på ställen där det går att jobba ostört och osett. Därför tar skol- och fritidsförvaltningen ibland ner träd och buskar runt skolbyggnaderna som skymmer insyn. Ett annat sätt är att öka belysningen så att det inte går att gömma sig i mörkret. I några fall finns det installerat kameror för att avskräcka från brott.

Vi agerar direkt

Det är viktigt att ta itu med klotter och vandalisering omedelbart. Därför samarbetar skol- och fritidsförvaltningen med flera andra aktörer i olika grupper och nätverk.

Ett samarbete är Nätverk BSA (Brotts- och skadeförebyggande arbete) som är operativ och snabbt kan reagera på olika händelser och vidta åtgärder. I gruppen ingår medarbetare från polisen, Bevakningsgruppen och flera förvaltningar i staden.

Ett annat samarbete är EST (Effektiv samordning för trygghet) där ett stort antal aktörer inom och utom staden samverkar genom att det byggs en samlad lägesbild uppbyggd utifrån aktörernas observationer. Denna lägesbild behandlas varje vecka och hjälper oss att sätta in rätt åtgärd på rätt plats.

– Handlingsplanerna sätts i verket direkt, ofta samma vecka, säger Sven Mårtensson, säkerhetsansvarig på skol- och fritidsförvaltningen. På så sätt stävjar vi händelser som annars skulle kunna utvecklas i en negativ spiral.

En trygg och säker arbetsmiljö

Insatserna är många, men hjälper inte hela vägen. Under 2018 kostade klotter, glaskross och skadegörelse skol- och fritidsförvaltningen drygt 2 400 000 kronor. Det är pengar som skulle kunna användas till mycket annat inom Helsingborgs stad.

– Det viktiga är att våra barn, elever och anställda känner att deras arbetsmiljö är trygg och säker. Att de kan hålla fokus på skolarbetet. Det är inte trevligt att komma till en nedklottrad eller förstörd skola på morgonen. Om vi dessutom håller nere kostnaderna är det såklart väldigt bra, säger Sven Mårtensson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.