Vandalism och klotter

Våra skolor står tomma stora delar av dygnet och då finns det personer som tar chansen att klottra, slå sönder fönsterrutor eller till och med bryta sig in. Helsingborgs stad arbetar med att förebygga brott på många olika sätt och när det gäller våra skolor handlar det om flera insatser.

Skolorna digitaliseras vilket är utmärkt för undervisningen, men tekniken är stöldbegärlig. Därför har skol- och fritidsförvaltningen investerat i ett stort antal värdeskåp och över tjugo så kallade säkra rum, där personal och elever kan förvara sina datorer och surfplattor när de inte använder dem. Ofta med möjlighet att samtidigt ladda dem så att de är fulladdade nästa gång de ska användas. Förvaltningen DNA-märker nu också all utrustning, vilket gör att det är i stort sett omöjligt att sälja utrustningen vidare.

Ljus och insyn hindrar brott

Klotter och skadegörelse sker ofta på ställen där det går att jobba ostört och osett. Därför tar skol- och fritidsförvaltningen ibland ner träd och buskar runt skolbyggnaderna som skymmer insyn. Ett annat sätt är att öka belysningen så att det inte går att gömma sig i mörkret. I några fall har förvaltningen också installerat kameror för att avskräcka från brott.

Vi agerar direkt

Det är viktigt att ta itu med klotter och vandalisering omedelbart. Därför samarbetar skol- och fritidsförvaltningen med flera andra aktörer i olika grupper och nätverk. Ett sådant nätverk är ReAgera som består av medarbetare från räddningstjänsten, avdelningen för säkerhet och trygghet på stadsledningsförvaltningen, Helsingborgshem, polisen, socialförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen. Nätverkets uppgift är att minska rekryteringen till kriminalitet i åldrarna 10-18 år genom att göra kloka prioriteringar och insatser.

Ett annat samarbete är Nätverk BSA (Brotts- och skadeförebyggande arbete) som är operativ och snabbt kan reagera på olika händelser och vidta åtgärder. I gruppen ingår medarbetare från polisen, Svensk bevakningstjänst och flera förvaltningar i staden.

– Handlingsplanerna sätts i verket direkt, ofta samma vecka, säger Sven Mårtensson, säkerhetsansvarig på skol- och fritidsförvaltningen. På så sätt stävjar vi händelser som annars skulle kunna utvecklas i en negativ spiral.

En trygg och säker arbetsmiljö

Insatserna är många, men hjälper inte hela vägen. Under 2014 kostade klotter, glaskross och skadegörelse skol- och fritidsförvaltningen drygt 1 850 000 kronor. Det är pengar som skulle kunna användas till mycket annat inom Helsingborgs stad.

– Det viktiga är att våra barn, elever och anställda känner att deras arbetsmiljö är trygg och säker. Att de kan hålla fokus på skolarbetet. Det är inte trevligt att komma till en nedklottrad eller förstörd skola på morgonen. Om vi dessutom håller nere kostnaderna är det såklart väldigt bra, säger Sven Mårtensson.