Sportlov i Helsingborg

Varje år publicerar Fritid Helsingborg lovaktiviteter från stadens föreningar, fritidsgårdar, kulturliv och andra verksamheter för dig som går i grundskolan och gymnasieskolan i Helsingborg.

Här kan du hitta sportlovsaktiviteter från och med början av februari.

Liksom föregående år bjuder skolloven på allt från musik och teater till prova på-aktiviteter och mycket mer. Flera av aktiviteterna är gratis och kräver ingen anmälan.

Anmälningar till Fritid Helsingborgs egna aktiviteter gör du via anmälningssidan KanslietOnline. Du som redan har ett konto behöver inte skapa ett nytt.

Naturligtvis vill du hitta på saker även mellan loven. Våra fritidsgårdar har aktiviteter och program hela året.