Föreningar och annat ideellt engagemang

I Helsingborgs stad har vi ett rikt föreningsliv. Här hittar du information för dig som är föreningsaktiv, vill hitta en förening eller kanske starta en egen. Här finns även information för dig som vill göra insatser som volontär inom Helsingborgs stads verksamheter.

En förening är en grupp av personer eller medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet för ett gemensamt ändamål. I Helsingborgs stad finns föreningar inom många olika områden.