Föreningar och ideellt arbete

I Helsingborgs stad har vi ett rikt föreningsliv. Här finns information för dig som är föreningsaktiv, för dig som vill bli aktiv i en förening eller för dig som vill bidra till stadens volontärarbete.