Föreningar och annat ideellt engagemang

I Helsingborgs stad har vi ett rikt föreningsliv. Här hittar du information för dig som är föreningsaktiv, vill hitta en förening eller kanske starta en egen. Här finns även information för dig som vill göra insatser som volontär inom Helsingborgs stads verksamheter.

En förening är en grupp av personer eller medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet för ett gemensamt ändamål. I Helsingborgs stad finns föreningar inom många olika områden.

Jag vill hitta en förening

I föreningsregistret hittar du information om Helsingborgs stads föreningar. Föreningsregistret vänder sig både till dig som söker kontakt med en förening, och till föreningar som söker kontakt med andra föreningar. Här kan du hitta kontaktuppgifter och information om den verksamhet som föreningarna bedriver. Du hittar föreningsregistret här. 

Jag vill visa upp min förening

Registrera din förening i Helsingborgs stads föreningslista och visa upp den för stadens invånare och föreningsliv. Du hittar föreningslistan här.