Lika möjligheter – för ett öppet och inkluderande föreningsliv

Hur jobbar din förening med diskrimineringsgrunderna? Har ni tillgänglig kommunikation och lokaler? Hur tar ni emot personer med NPF-diagnoser? Är ni öppna för personer med olika sexuella läggningar och etniska ursprung?

Som förening behöver ni arbeta aktivt och konkret med frågor om inkludering, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Föreningar spelar en viktig roll i arbetet mot diskriminering, kränkningar och utanförskap.

Ett villkor för att få ekonomiskt föreningsstöd från Helsingborgs stad är följa FN:s konventioner för de mänskliga rättigheterna. Konventionerna beskriver vilka rättigheter ni som förening ska bidra till. Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder är en bra utgångspunkt för att analysera och förändra er verksamhet.

De sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Ålder
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Könsidentitet och könsuttryck

Det finns flera organisationer som arbetat fram bra material som er förening kan ta del av till stöd för ert arbete. På internet går det att söka och hitta material som passar de frågor som föreningen vill jobba med.

Behöver ni ytterligare tips och stöttning?

Kontakta oss på forening@helsingborg.se så hjälper vi er vidare.

Lika möjligheter | För ett öppet och inkluderande Helsingborg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.