Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms partnerskapets syfte, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla. Här kan du läsa mer om IOP.

Nätverket Skåne har en kort föreläsning om Idéburet Offentligt Partnerskap. Du kan ta del av föreläsningen här. På Nätverket Skånes webbplats hittar du även en IOP-handledning i pdf format.

Kriterier för idéburet offentligt partnerskap

För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska följande kriterier vara uppfyllda:

Partnerskap är möjligt när:

  • verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (verksamhet förekommer redan hos den idéburna organisationen).
  • verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis efter lokal överenskommelse.
  • verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
  • det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
  • bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
  • verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
  • verksamheten avses drivas under en längre tid.

Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:

  • verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
  • varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och självständig aktör.

Om syftet med partnerskapet är en tilldelning av ett offentligt kontrakt, upphandling av koncession eller ramavtal ska upphandlingsregelverket tillämpas.

När båda parterna försäkrat sig om att ett IOP är rätt form, ska parterna komma överens om vilken verksamhet som ska bedrivas av den idéburna organisationen och med vilka resurser staden ska bidra med till partnerskapet. Denna överenskommelse ska nedtecknas i ett avtal.

Det kan vara en god idé att titta på de avtal som redan finns för att se till att inget viktigt glöms. Men viktigast är att avtalet anpassas till de förutsättningar som gäller den specifika verksamhet det gäller. Partnerskapet ska vara förenligt med EU:s statsstödsregler och kommunallagen.

Frågor om IOP?

Hör av dig till volontär- och föreningssamordnarna på telefon 042-10 50 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.