Access Helsingborg

Access Helsingborg är ett projekt i samarbete mellan DHS- funktionshinderrörelsen i Helsingborgs och olika förvaltningar i Helsingborgs stad. Målsättning är att medverka till en förbättring av tillgänglighet i publika lokaler och verksamheter.

Enligt Myndigheten för delaktighet, varierar andelen personer med funktionsnedsättning i Sverige från cirka 10 till över 30 procent. Variationen beror på hur frågan är formulerad, hur gruppen definieras samt hur undersökningen är genomförd.

Helsingborg stad har i sin ambition att vara en öppen och inkluderande stad antagit en Plan för lika möjligheter. Men tillgänglighet är inget som sker med automatik. Här krävs en blandning av kommunal vilja och beslut i samverkan med kunskap och erfarenhet som finns hos funktionshinderrörelsen.

I Access Helsingborg finns tydliga kopplingar till såväl stadens Livskvalitetsprogram som stadens Plan för lika möjligheter. Därmed kan projektet utgöra del i att förvekliga de åtgärder i nämnda dokument som handlar om tillgänglighet, inflytande och inkludering.

Klicka här för att läsa mer om Plan för lika möjligheter

Klicka här för att läsa mer om Livskvalitetsprogrammet

Projektet kommer att arbeta enligt följande arbetsmetod

  • Systematisk inventering av tillgänglighet i kommunal verksamhet. Arbetet utförs av projektets tillgänglighetsgrupp som utgår från det regelverk som gäller i Sverige (PBL).
  • Komplettera och utveckla genom att komma med konkreta förslag på förbättring av tillgänglighet samt borttagande av enkelt avhjälpta hinder.
  • Informera och marknadsföra tillgänglighet som en ”selling point” för kommunala verksamheter. Ta fram lättåtkomlig dokumentation över tillgänglighet i kommunala verksamheter samt för egenkontroll av tillgänglighet.

Enligt fastställd tidsplan handlar våren 2023 om ett förberedande arbete med att skapa en projektorganisation, utbilda tillgänglighetsgrupp, ta fram checklistor, informationsmaterial med mera. Under hösten 2023 påbörjas inventeringen som även omfattar förslag på förbättringsområde och kunskap kring om vilka fördelar god tillgänglighet ger och hur man kontinuerligt kan arbeta med tillgänglighet i sin verksamhet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Access Helsingborg kan du mejla till accesshbg@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.