Access Helsingborg

Access Helsingborg är ett projekt som fokuserar på att stärka stadens tillgänglighet och göra det enklare för alla att vara med i Helsingborg. Målet med projektet är att förbättra tillgängligheten i publika lokaler och verksamheter, för att både stadens verksamheter och personer med en funktionsnedsättning ska gynnas.

Access Helsingborg arbetar för att inventera, utveckla och utbilda i tillgänglighet inom kommunal verksamhet, för att kunna förbättra tillgängligheten i publika lokaler och verksamheter, för de helsingborgare som har en funktionsnedsättning.

Ett samarbete mellan DHS och Helsingborg stad

Access Helsingborg startade våren 2023 på initiativ från DHS- funktionshinderrörelsen i Helsingborg som också ansvarar för genomförandet av projektet, i samarbete med några av stadens förvaltningar.

Tillgänglighetsgrupp utför arbetet

Projektet är unikt då det är funktionshinderrörelsen och personer med egen erfarenhet av ett otillgängligt samhälle som genomför inventeringen av tillgängligheten i staden, enligt en objektiv bedömning som baseras på innehåll i Plan- och bygglagen.

Projektleds av Fritid Helsingborg

Projektet samordnas och verkställs av en projektledare från Fritid Helsingborg.

Projektet arbetar enligt följande metod:

  • Systematisk inventering av tillgänglighet i stadens publika lokaler och anläggningar. Arbetet utförs av projektets tillgänglighetsgrupp som består av medlemmar i DHS medlemsföreningar som har utbildats i tillgänglighet. Arbetet utgår från plan- och bygglagen (PBL), som är det regelverk som gäller i Sverige. Arbetet utförs ideellt.Under inventeringen inventerar vi utemiljö och entré, fastighetens lokaler, anpassade toaletter, allergi och överkänslighet, omklädningsrum, duschrum samt arrangemang.
  • Komplettera och utveckla genom att ge verksamheterna förslag på förbättringsområden och eventuell borttagning av avhjälpta hinder.
  • Utbilda och informera personal och ledning i kommunala verksamheter genom en kostnadsfri utbildning i tillgänglighet. Vi har även tagit fram checklistor för egenkontroll där hotell och butiker själva kan inventera sin tillgänglighet.

Access Helsingborg förverkligar stadens Plan för lika möjligheter

Helsingborg stad har i sin ambition att vara en öppen och inkluderande stad antagit en Plan för lika möjligheter. Access Helsingborg kan ses som ett förverkligande av planens åtgärder gällande tillgänglighet, inflytande, inkludering och samarbete med det civila samhället.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Access Helsingborg kan du mejla till accesshbg@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.