Stadsodling i Helsingborg

Längtar du efter att få stoppa ner händerna i jorden och kunna njuta av nyskördat, fast du bor mitt i stan? Varje år kan du ansöka om bidrag från Helsingborgs stad till att starta och driva en odling i ditt närområde.

Med stadsodling i Helsingborg vill vi ge fler möjlighet att upptäcka odlingsglädjen och engagera sig i sitt närområde. Vi hoppas att nya gröna mötesplatser ska få växa fram på olika håll i staden, för rekreation och gemenskap. Bidraget uppgår till 25 000 kr per projekt och kalenderår.

Frågor att svara på innan du ansöker

Har du en idé på ett odlingsprojekt? Här är några frågor du behöver ha svar på innan du kan skicka in en ansökan. Steget från idé till verklighet behöver inte vara särskilt långt, och vi finns här för att hjälpa dig.

Vem vill odla?

För att få starta en odling och kunna ansöka om bidrag behöver ni vara en förening. Det kan vara en redan existerande förening, eller så kan ni bilda en ny. Information om hur ni bildar en förening.

Vad vill ni göra?

Bidraget kan sökas både för uppstart av nya odlingsprojekt och för drift av befintliga odlingar. Projektet ska bidra till att vi får en grönare stad och öka människors möjlighet och intresse att engagera sig i sitt närområde.

Var vill ni odla?

Marken som odlingen ska ligga på måste ägas av staden. Har ni en plats som ni vill använda, kontakta Christina Wideland (se kontaktuppgifter nedan) för att få reda på om platsen är lämplig. Tänk på att det ska finnas tillgång till vatten inom rimligt avstånd från odlingsplatsen.

När vill ni sätta igång?

Skicka in er ansökan senast tre månader före önskad projektstart.

Så här gör du för att ansöka om bidrag

Redovisning av projekt

Alla odlingsprojekt som fått bidrag ska redovisas till stadsbyggnadsförvaltningen senast 31 oktober (det år som bidraget beviljades). Föreningen ska skicka en kort beskrivning av projektets resultat och antalet odlare som deltagit samt ekonomisk redovisning. Använd blanketten Projektredovisning stadsodling (pdf, 201 kB) för redovisningen.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till gestaltningochprojektering.sbf@helsingborg.se.

Aktiva föreningar

Följ oss på instagram: @stadsodlingihelsingborg

Intresserad av stadsodling? Följ oss på instagram, @stadsodlingihelsingborg! Tagga gärna dina egna bilder med #stadsodlinghbg, så kan vi dela dem.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?