Jag vill starta en förening

Här går vi stegvis igenom hur du kan starta din förening.

En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål.

1. Välj föreningsform

Det finns olika typer av föreningar. De vanligast förekommande typerna är ideella och ekonomiska föreningar:

Ideell förening

En ideell förening kan vara en idrottsförening, fackförening och kulturförening. För att starta en ideell förening måste ni vara minst tre personer. Därefter måste ni skriva ett förslag till stadgar som ni sedan diskuterar på ett möte där föreningen officiellt bildas.

Ni kan sedan ansöka om ett organisationsnummer och skatteregistrera er förening. Det är inget krav att en förening behöver ha ett organisationsnummer för att vara verksam, men det underlättar i kontakten med olika myndigheter eller offentliga institutioner samt är ett krav om ni vill söka ekonomiskt stöd av Helsingborgs stad. På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om hur du startar en ideell förening.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening måste bestå av minst tre medlemmar (dessa kan vara antingen företag eller personer) och varje medlem måste betala en insats till föreningen. På Skatteverkets webbplats hittar du information om hur du startar en ekonomisk förening.

2. Konstituerande möte

Detta är föreningens första möte. Här bekräftas stadgarna och rollerna i föreningen bestäms. Då bildas föreningen.

3. Registrera din i stadens föreningsregister

Är din förening synlig i stadens föreningsregister blir det enklare för människor att hitta din förening.

Steg 1: Registrera din förening i föreningsregistret

4. Vill ni synas på helsingborg.se?

Visa upp din förening för stadens invånare och föreningsliv! Här kan du registrera din förening så att den syns på den här sidan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?