Lotteritillstånd för föreningar

Ideella, allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd för att anordna lotterier. För föreningar verksamma inom Helsingborgs stad görs ansökan till Idrottsservice, som också fattar beslut om tillstånd.

Ansvarig handläggare i lotteriärenden är Lennart Lindkuist. Av honom kan du också få ansökningsblanketter.

Besöksadress: Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10.
Postadress: Fritid Helsingborg, Lotteritillstånd,
Idrottens Hus, 254 37 Helsingborg
Visa karta
Telefon: 042-10 61 24

Vill du veta mer om lotterier kan du gå till Lotteriinspektionens webbplats.