Arrangera lotteri som förening

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan din förening behöva ansöka om registreringslotteri. Läs vidare för att veta mer om vilka regler som gäller för föreningar som anordnar lotterier.

Enligt Spellagen (2018:1138) ansvarar kommuner för så kallade registreringslotter, vilket innebär att vi på Helsingborgs stad ansvarar för att ta beslut om registrering av lotterier och har tillsyn över de lotterier som sker inom Helsingborgs stad.

Registreringslotteri ges endast till ideella och allmännyttiga föreningar, som är öppna för alla och behöver intäkter från spel i sin verksamhet.

Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Ansök om lotteritillstånd

Du ansöker om lotteritillstånd genom att registrera din ansökan i vårt handläggningssystem Rbok.

Registreringen kostar 300 kronor och gäller i högst fem år. Du betalar in avgiften efter att vi beviljat din ansökan.

Efter avslutat lotteri ska föreningen även betala ett kontrollantarvode till Fritid Helsingborg på 3 procent, som Fritid Helsingborg sedan betalar ut till den externa lotterikontrollant som er förening har utsett.

Skicka arvodet till vårt postgironummer 4609412–4. Märk som kontrollantarvode i meddelanderutan.

Ansök om lotteritillstånd (Rbok)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.