Anpassad grundskola

Undervisningen i anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Anpassad grundskola har två inriktningar

Den anpassade grundskolans inriktning ämnen har en egen kursplan med samma ämnen som grundskolan, men med anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll.

Inom anpassad grundskola finns också inriktning ämnesområden. Där arbetar eleverna i stället med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Nuvarande läroplaner och kursplaner för anpassad grundskola gäller från 2022. Anpassad grundskola har årskurserna 1-9. Det finns ingen förskoleklass i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola finns ofta i grundskolans lokaler

Att gå i anpassad grundskola behöver inte innebära att eleverna undervisas i någon särskild byggnad eller i en speciell skola. De flesta elever i anpassad grundskola går i kommunala och fristående grundskolors lokaler, antingen i anpassade grundskoleklasser eller integrerade i grundskoleklasser, det vill säga att eleven går i en grundskoleklass men läser enligt anpassade grundskolans kursplan.

Här finns anpassade grundskolor i Helsingborg

Klasser med elever som följer anpassade grundskolans kursplaner årskurs 1-9 finns på Påarps skola,  Västra Berga skola , Elinebergsskolan  och Maria Parkskolan anpassade grundskolor.

Rönnbäcksskolan erbjuder anpassad grundskola med inriktning ämnesområden. Skolan har en anpassad ute- och innemiljö för elever som har flerfunktionsnedsättningar och behöver alternativa kommunikationssätt. Rönnbäcksskolan erbjuder också den anpassade gymnasieskolans individuella program. På skolan går cirka 20 elever.

Borgmästarskolan erbjuder anpassad grundskola med inriktning ämnesområden. Skolan är till för elever som behöver den lilla, anpassade miljön med en strukturerad och tydliggörande pedagogik, med inriktning mot autismspektrumtillstånd. Borgmästarskolan erbjuder också den anpassade gymnasieskolans individuella program. På skolan går cirka 20 elever.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.